Regler och karta

 Fiskekort

Fiskekort gäller för fiskeområdet från Kyrksten i norr till Mörkviken i söder. Undantaget är Åsbergsviken, inre delen av Ladufallsviken samt ett mindre område i Mörkviken. Vidare upphör fiskeområdet vid infarten till Käxsundet och Knappforsen. Respektera de gränslinjer/markeringar som finns utsatta på kartan över fiskeområdet.

Fiskekortet avser endast handredskap, hit räknas metspö, kastspö, flugspö, pimpel och djupspö. Även 6 angeldon per fiskekort ingår. Inget redskap får lämnas obevakat.

Minimått

Gös 45 cm

Abborre inget minimått

Gädda inget minimått

Begränsning av gösfisket

Gösförbud gäller från den 1 maj till den 20 juni. Under gösförbudet får man inte köra med motor vid fiske. Förbudet innebär att ingen gös få tas upp oavsett om fisken är skadad eller ej.

 Begränsning av fiskeområde

Fiske får ej bedrivas närmare än 50 m från land vid bebyggda strandtomter eller brygga, dock får fiske ske 0- 50 m från strand av den som innehar bebyggd strandtomt eller brygga, förutsatt giltigt fiskekort innehas.

Allmänna regler

Barn under 16 år fiskar gratis med handredskap på AFF:s vatten. Fiske med handredskap från stranden vid Lunedets fritidsanläggning ut mot Alkvettern är gratis för alla. Undantaget är  badplatserna där det råder fiskeförbud.

Med giltigt fiskekort får man fiska med ett handredskap från båt, kanot eller strand på fiskevatten som förvaltas av AFF (karta bifogas fiskekort).

Man får köra drag efter båt med ett handhållet handredskap per fiskekort och person, dock max två spön per båt oavsett antal giltiga fiskekort, trollingrigg får ej användas fiskeredskapen skall vara handhållna paravaner, "utter" och motsvarande får ej användas.

Med  familjekort får man fiska med 2 handhållna fiskeredskap från båten. 

Regler för Trollingkort och Familjekort

Trollingrigg får ej användas o trollingkort säljs ej längre.

Familjekortet avser 2 personer där båda är skrivna på samma adress har man familjekort får man fiska med 2 handhållna fiskeredskap. 

Fisketillsyningsmän

Fisketillsyningsmän finns för området och på anmodan skall giltigt fiskekort uppvisas. Giltigt fiskekort skall ha ífyllt datum, en ruta markerad som anger typ av kort samt kortägare skall vara ifyllt.

 


 

Kartan i PDF-format för utskrift/nedladdning