Välkommen till Allkvetterns fiskeförening!

Alkvetterns FiskeFörening (AFF) bildades 2007 och förvaltar 1500 ha fiskevatten för spöfiske. 2007 var ett uppstartsår med många möten och stadgeskrivande.

2007 gav ett litet överskott som används främst till utbildning för att skaffa kunskap om hur vi skall sköta fiskevattnet så att det utvecklas till ett ännu fiskrikare vatten. 

Efter möte med Fiskeriverket har vi fått rådet att flytta fiskeförbudet till mitten av april, hela maj och ev. en vecka in i juni. AFF skall verka för att de som fiskar med nät använder nät med minst maskstorlek 60, lägga ut risbråtar (vasar) samt inte tillåta att ta upp gös mindre än 45 cm. Gösen har då hunnit leka minst 2 gånger innan den hamnar på matbordet.

Dessa åtgärder påverkar fisketillgången lättast och snabbast. Att palntera in yngel ger ett marginelt resultat och är inte värt pengarna och arbetet.  Inte heller ett förbud att fiska med nät ger någon större effekt på tillgången av fisk.

Har du frågor eller synpunkter maila till

info@alkvetternfiske.se